top of page
Szukaj

Przesłanie


Semi Semjase Evolet

W waszym świecie rzeczy są bardzo proste, ale ludzie bardzo je komplikują. Chciałabym Wam powiedzieć, że planeta Ziemia jest najpiękniejszą ze wszystkich planet Wszechświata. Jest na niej różnorodność form, jakiej nie ma na żadnej innej planecie. W całym Wszechświecie nie ma drugiej planety, która byłaby fizycznie podobna do Ziemi. Jest ona najrzadszą z piękności i przyciąga dusze, które, kiedy już tu przybędą, będą wciąż chciały tu powracać. Ziemia jest zupełnie inna od wszystkich innych planet. Ma w sobie elementy wszystkich planet Wszechświata, jest ona niby kompozycja Wszechświata, z całym dobrem i całym złem, które przyciąga dusze. Ma w sobie przyciąganie grawitacyjnie, inne niż na innych planetach i z tego powodu dusza zaczyna czuć – naprawdę… ciało fizyczne – w umysłach swoich przystosowują się do swoich ciał fizycznych, zapominając o wolności i przyjemności, które odczuwali nie posiadając ich. Ziemię stworzono, aby była rajem. Kiedy dusze osiągną harmonię, znów stanie się ona rajem. Ale mówiąc ‚raj’, mam na myśli raj twórczości, raj który daje wiedzę, raj który daje radość i miłość; raj, w którym ludzie mogą sami się uleczać lub doświadczać bólu, zależy co wybiorą. Nie jest to raj, w którym każde wyzwanie, każdy wzrost lub każdy ból zostanie usunięty.

Będzie to raj, w którym ludzie, poprzez swoje własne doświadczenie, sami mogą rozwinąć swoje zrozumienie swej łączności ze Wszechświatem, zaakceptować fakt, że są odpowiedzialni za siebie samych, za swoich bliźnich, za Ziemię, a tym samym za Wszechświat oraz doprowadzić to wszystko, i siebie też, do perfekcji. Ludzkość musi pojąć wyjątkowość i cel istnienia Ziemi, oraz kierunek, w jakim podąża jej ewolucja.

Ludzkość musi pojąć, że nie jest sama i że nie ma śmierci. Ludzie muszą zacząć rozumieć, że od niczego nie można uciec, bo w przyszłości i tak za wszystko będzie trzeba zapłacić. Gdyby wiedzieli też, że każdy z nich ma w sobie wielkość, i że ma szansę, aby się radować, i że kiedy zaakceptują fakt, że nie są sami i że nie ma śmierci, wtedy energie pochodzące ze strachu zostaną uwolnione, a energie pochodzące z radości mogą zastąpić strach, wtedy Ziemia może zacząć zajmować swoje miejsce we Wszechświecie.

Pisałam wcześniej, że Ziemia jest największą z piękności i największa z radości. "Piękność’, mam na myśli duszę, która penetruje to, co zewnętrzne. Rodzaj ludzki nazywa pięknym to, co potrafi dostrzec oko; nie to co stanowi wewnętrzną duszę planety czy tych, którzy na niej egzystują. Tego też ludzkość musi się nauczyć o Ziemi.

Wasz cel egzystencji fizycznej, zwłaszcza na tej planecie.Ta planeta jest planetą równowagi, musicie nauczyć się równoważyć świat fizyczny i duchowy.

Ziemia jest jedyną planetą w swoim rodzaju, jedyną planetą w całym Wszechświecie, na której istnieje możliwość wolnego wyboru, jedyną planetą, która została stworzona dla zbalansowania tego , co duchowe z tym, co fizyczne; innymi słowy, stworzona, aby być rajem.

Ludzkość ją skorumpowała. Stało się to, ponieważ ludzi zaczęła bardziej interesować ich fizyczność niż próby równoważenia i zrozumienia. Lecz teraz planeta znalazła się w punkcie, w którym traci równowagę szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Doszliście do punktu w historii, który jest punktem zmiany.

To czas, aby ludzkość zaczęła to rozumieć, żyć na tej planecie wielkiej piękności równoważąc duchowość z fizycznością, żyć w jedności , miłością,w łączności z stworzeniem.

Posiadacie zgubne pojecie wielu religii świata, ale ludzkość nigdy tak naprawdę nimi nie żyła Ludzie w głębi duszy wiedzą, lub mają przeczucie, że pochodzą od czegoś innego, niż tylko od siebie, ale ludzie na Ziemi zaczęli rywalizować .

Rozumiem to, bo ludzie rozumieją, że jest w nich coś, co jest zdolne do wszystkiego, ale nie chce im się dostrzec Stworzenia . Sami chcą być Stwórcami. Tak nie może być. Byłam na Ziemi wielokrotnie i za każdym razem mieliście ten sam problem: przybyłam, aby pomagać, a spodziewano się po mnie, że zrobię to, czego zrobić nie mogę, to co ta planeta musi zrobić sama dla siebie.

Jesteście częścią tej planety, ponieważ wybraliście ją, aby jej pomóc. Powinniście zaakceptować odpowiedzialność i to, że sami musicie robić pewne rzeczy. Chodzi po prostu o to, że życie na Ziemi jest szalenie trudne i skomplikowane to wiem.

W waszym świecie rzeczy są bardzo proste, to ludzie tak je komplikują. Jeśli podejdziecie do sprawy z prostotą, wiele rzeczy da się przejść i załatwić z dużym wyprzedzeniem i niewielkim nakładem energii. Zmartwienia i kłopoty zabierają więcej energii niż samo załatwianie spraw.

Aby Wszechświat mógł się rozwijać, Ziemia musi się rozwijać. Dusze, które przybyły na tę planetę, dostawszy ciała fizyczne stały się nieodpowiedzialne. Planeta stała się miejscem, gdzie żyje się pragnieniami. Dusze, które tu są, zachowują się, jakby znajdowały się na lotnych piaskach i zaczęły tonąć i pogrążać się w swych pragnieniach. Ważne jest, abyście się rozwijali, ponieważ jeśli ta planeta nie będzie się rozwijać, inne planety we Wszechświecie nie będą mogły pójść naprzód. Zatrzymacie rozwój we Wszechświecie.

Ważne jest, aby podnieść poziom świadomości tej planety. Przecież to miłość płynąca z tej planety generuje energię, która karmi istnienie i rozwój . A tymczasem planeta ta zatrzymała rozwój części Wszechświata, zamiast rozwijać się jak powinna, aby stać się jednym .

Posunę się krok dalej: wiele z dusz, które tu żyją, kiedy umrą, zostaną schwytane w pułapkę atmosfery tej planety i będą musiały rodzić się wciąż od nowa w tym samym świecie, i będzie im się zdawało, że podążają donikąd. Pierwotnie planeta ta została stworzona, aby nauczać równowagi pomiędzy światem duchowym a fizycznym. Ale w świecie fizycznym pochłonął ich materializm i dlatego dusze te nigdy nie rozwinęły się poza granice tej planety. Umysły ich i uczucia wciąż zajęte są ich pragnieniami, które zatrzymują ich na tej planecie i dlatego macie tu taką mnogość, która będzie trwać póki planeta ta nie pogrąży się.

Dusze nie potrafią poza nią wyjść, bo trzyma je tu żądza, chciwość, nienawiść, ponieważ kochają fizyczne przyjemności tej planety. Nie mam nic przeciwko ich fizycznym zajęciom: dopiero wtedy, kiedy stają się one dla nich sprawą najważniejszą i nie zajmują się już rozwojem tej planety, swoimi bliźnimi ani odnajdywaniem swej boskości. Wyjaśniłam to, kiedy słuchałam was tego dnia, kiedy mówiliśmy o ‚chwytaniu w pułapkę’. W którymś z wykładów właśnie się skonsultowałam z rozmówcą i zdecydowaliśmy, że jeśli spojrzeć by do butelki i jeśli byłby w niej korek, To nie dało rady by go wyciągnąć, to byłoby to właśnie dokładnym przedstawieniem tego, czym jest ta planeta. To spostrzeżenie jest właściwe.

I teraz nasuwa się pytanie dlaczego jest to tak ważne, że kilka pokornych dusz , którzy są ludźmi prostymi, lub inni podobni, mogą pomóc wyjąć ten korek?

Zatem tłumaczę : Energia, która was otacza tworzy wir, który promieniuje i w ten sposób podnosi świadomość tej planety. Nawet pomimo tego, że czujecie, iż jest to zadanie niemożliwe do spełnienia, nie jest ono niemożliwe. Ludzie wybrali tę sytuację, dobrowolnie powróciliście na tę gęstą, ciężką Ziemię. Ludzie jak wy wielokrotnie reinkarnowali się na tej planecie, często nie dlatego, że było to konieczne, ale dlatego, iż pragnęli zrozumieć i poczuć tę planetą, aby podnieść poziom jej świadomości.

Energia ta tworzy wir miłości i pokoju, i harmonii, a inni będą dążyli ku wam, abyście mogli nauczać ich, pomagać im wznieść się na wyższy poziom. Wszystko potrzebuje podstawy energetycznej. Wszyscy jesteśmy energią, a poprzez ludzi takich jak Wy planeta ta zostanie ocalona. Dlatego kocham działać poprzez ludzi.

To, co zostało zaplanowane dla Ziemi, jeszcze nie nadeszło. Kiedy odkryto, że ze wszystkich planet

Wszechświata jest ona najpiękniejsza i najbardziej różnorodna, odkryto tez, ze Ziemianie charakteryzują się ogromną fizycznością, która nie występuje tak rozlegle na innych planetach.

Fizyczność pochodzi z siły grawitacji i ciężkości, i gęstości planety, i ze zmysłów, którymi odczuwacie Ziemię. Tego nie ma na innych zamieszkanych planetach. Dusze na Ziemi zaczęły czuć, że mają substancję, której nie czuły na innych planetach. Rozumiecie wasze sposoby rozmnażania się? Na początku seks był sposobem rozmnażania się, ale też dawał wyraźne odczucia w ciele fizycznym, dawał radość.

Lecz z upływem lat zaczął stawać się sprawą największej wagi i zaczątkiem sprawowania kontroli jednego człowieka nad drugim. Ta forma kontroli nie istnieje na innych planetach. Podniosło to intensywność pożądania w podświadomości i umysłach dusz, które reinkarnowały się na Ziemi.

Pragnienia tego rodzaju nie istnieją na innych planetach – dlatego tak ważne jest, aby Ziemia znalazła się w stanie równowagi.

We Wszechświecie nikt nie sprzeciwia się takiemu sposobowi rozmnażania się, gdyż taką podjęto decyzję, aby w ten, a nie inny sposób zaludniać Ziemię. Chodzi jedynie o to, że sprawa ta stała się źródłem wszelkich priorytetów i zawładnęła umysłami wszystkich dusz. Bo, gdybyście spojrzeli na wszystko, co tu istnieje, to właśnie to jest źródłem większości problemów.

Ziemia jest jedyną planetą z tego rodzaju problemem. To jedyna planeta, która stworzyła taki problem. Dusze żyjące na Ziemi, w swych reinkarnacjach nie chcą opuszczać Ziemi.

Każda z planet, na których żyją lub na których narodzili się, ma ich czegoś nauczyć, ale tak bardzo pragną tej fizycznej Ziemi, że rozwijają się dalej. Oto jest pokusa, oto chciwość i oto żądza. Stało się tak, ponieważ świat fizyczny i uczucia błogości i przyjemności. Jest to jedyna planeta w całym Wszechświecie, która posiada fizyczne właściwości mogące wywołać ten problem.

Nie ma swojego odpowiednika i Jest najbardziej gęstą ze wszystkich zamieszkanych planet Wszechświata.

Pewnie zastanawiacie się nad tym, czy ten problem pożądania i odczuwania przyjemności można by sprowadzić do jednego, powiedzmy pierwiastka atomowego, na przykład sodu, czy czegoś takiego.

Ale problem ten powstaje w duszy każdej jednostki. Ziemia jest planetą gęstą, co daje Ciału różne odczucia – ale wszystko dzieje się w duszy jednostki. Czyli to ze gęstość substancji wpłyną na duszę jest to możliwe.

Dla przykładu czujecie ból, czujecie przyjemność, czujecie smutek, czujecie Szczęście. Ciało fizyczne ma na Ziemi inne odczucia niż na wszystkich innych planetach, inne niż wszystkie inne dusze, które istnieją. W innych układach, w innych galaktykach istnieją inne istoty fizyczne, które jednak nie mają gęstości Waszej Ziemi.

Na planecie dusza zaczyna odczuwać w inny sposób, niż odczuwała wcześniej, zaczyna odczuwać przyjemność i pożądanie.

Pisałam że dusze zatrzymują się i nie potrafią się wydostać z Ziemi... Zjawisko to spowodowane jest częstotliwością , wibracjom , grawitacyjną gęstością i złudzeniem, że jest ona czymś rzeczywistym.

Jest to zjawisko emocjonalne: bierze się z niemożności usunięcia się z siebie w ramach gęstości grawitacyjnej. Kiedy usuwacie siebie z siebie, odblokowujecie się, aby emocjonalna gęstość grawitacyjna mogła zostać uwolniona i aby można było dostrzec prawdziwą rzeczywistość.

Ta planeta została pomyślana jako raj, lecz aby zaistniała na niej całą różnorodność jej form życia, konieczna była owa gęstość wibracyjno - grawitacyjna.

Ważne jest, aby zrównoważyć siebie. Jest to stopienie się fizyczności i duchowości, stanowiące manifestację celu istnienia ludzkości. Ale ludzkość zapomniała o tym, pozostając w swej gęstości i nie dostrzegając z właściwej perspektywy natury swego duchowego ja.

Zostało ono błędnie zinterpretowane i wytłumaczone przez niektórych przywódców religijnych Waszego świata, którzy próbują kontrolować człowieka – i przez religie, które pragną zaprzeczyć temu, że fizyczność nie znajduje się w równowadze, a także przez tych ludzi, którzy zaprzeczają istnieniu duchowości. Niektóre dusze nie wybrały ponownego się tu narodzenia z powodu rozwoju własnego ja, ale dla służby tej planecie, aby mówić o tym, jak ważne jest zrozumienie miejsca Ziemi we Wszechświecie, a człowieka na Ziemi.

Wielu jest takich, którzy przybyli na Ziemię w tym czasie, którzy taką drogę wybrali, ponieważ było to potrzebne Wszechświatowi, aby pomóc, tak.

Jak powinniście to rozumieć z Waszego naukowego punktu widzenia ?, to , to że związek między grawitacją jako siłą a umysłem jako siłą występuje tam, gdzie powinna występować równowaga.

Kiedy zaakceptujecie, zrozumiecie do końca, z całkowitym zaufaniem i wiarą w siebie, w Wasz związek z Wszechświatem, wtedy osiągniecie równowagę i nie będziecie już dłużej zniewoleni poprzez umysły.

Jeśli odłączycie umysł od tego, czego się kurczowo trzymacie, uwolnicie go. To odłączenie może odbyć się etapami, abyście mogli rozwinąć w sobie zaufanie i wiarę w Wasze możliwości podtrzymania Waszego wewnętrznego związku z Wszechświatem. Wtedy będziecie wolni.

Kiedy wolnych będzie wystarczająco dużo ludzi, wystarczająco dużo dusz, wtedy na Ziemi podążycie ku ewolucyjnemu spełnieniu. To proces ewolucji Wiedzcie, że wraz z przyspieszeniem, dzięki zaangażowaniu każdego człowieka, stanie się to szybko i nie przyniesie ze sobą zniszczenia, jak by się to stało, gdyby taki proces nastąpił sam z siebie, za sprawą zbiegu okoliczności, bez Waszego udziału.

Kiedy na Ziemi następuje jakaś zmiana, i kiedy ludzie tracą wiarę, to ci, którzy wierzą, desperacko chcą „Wierzyć jeszcze bardziej. Musicie wiedzieć i to: wszyscy przybyliście na Ziemie, aby ją upiększyć, oczyścić, kochać ją i radować się nią i to, że w swoim czasie, poprzez Wasze i innych oddanie, poprzez Waszą bytność na Ziemi, możecie sprawić, że osiągnie ona spełnienie swego stworzenia.

Dla mnie to jest wielka radość i za to Wam dziękuję.

Kosmiczny aspekt tej sprawy polega na tym, żeby ocalić Ziemię, która stalą się pułapką dla wielu dusz. Jeśli nie zostanie ona uratowana, to ani Ja , ani Wy nie będziecie wiedzieć przez ile setek tysięcy Waszych lat ta planeta będzie w zastoju i tego co się stanie z duszami tych, którzy znajdują się w pułapce.

Rozumiecie, choroba, nieszczęście rozprzestrzeniają się, jeśli się ich nie kontroluje.

Jeśli procesu tego nikt nie będzie kontrolował i nie zajmiecie się nim należycie, to może on zarazić resztę Wszechświata Czy jesteście świadomi tego potencjału?

Czy wiecie też, że jeśli cały Wszechświat zostanie zarażony i jeśli zaraza ujawni się – wszystko, co jest dobre, wszystko, co jest miłością, zostanie zniszczone – czy wiecie o tym?

Gdyby to o czym przekazuje rozprzestrzeniłoby się z Waszej małej fizycznej Ziemi na resztę Wszechświata, wtedy wszystkie dusze będą żyły w strachu i nienawiści, bez nadziei, w ciemnościach.

I wtedy niewielu będzie Nas, którzy potrafimy zająć się sytuacją, jeśli do tego dojdzie.

Następne pytania które mi często zadajecie , dotyczy pojęcia ludzkiego cierpienia oraz tego, jak do niego doszło. Jak ono powstało, jaki jest jego cel? Czy ma ono związek ze strachem, jaki odczuwa człowiek przed nowym? Dlaczego cierpienie w ogóle istnieje? Często mnie o to pytacie.

Najpierw musicie wiedzieć, że Ziemia jest jedyną planetą w całym Wszechświecie, na której można dokonywać wyborów. Na początku ludzkość chodziła z bogami, a znacie przecież historię pokusy drzewa życia: podkuszono ich, aby spróbowali radości bycia jednym z całym stworzeniem. Wtedy wg. przekazów pism Stwórca powiedział: “Tego wam nie wolno”. Mimo to, wolno im było dokonać wyboru. I ludzkość dokonała wyboru. Od tego dnia to nie Stwórca was karze, ale sami się karzecie, bo dotknęliście Wiedzy o tym, kim naprawdę jesteście i przeraziło was to, bo wiedzieliście, że nie jesteście w stanie pojąć tej wiedzy dogłębnie i całkowicie. Wtedy stało się konieczne zaludnienie Ziemi, tak więc wszystkie komórki Stwórcy stały się pojedynczymi jednostkami i wolnymi duszami, aby mogły z wyboru stać się jednością i harmonią.

Dlatego też Ziemia jest jedyną planetą posiadającą świadomość, a ludzie sami wybrali smutek z powodu zniszczenia zaufania, którym ich obdarzono i zaczęli poświęcać siebie i swoje dzieci.

Czas, aby Zakończyć tę farsę poświęcenia, bo to właśnie ona trzyma was w pętach.!!

A niektórzy przywódcy religijni wykorzystali to poczucie winy ponieważ był to dobry sposób, aby trzymać ludzi w ryzach. Kiedy istnieje ktoś, kto rozumie energie całego stworzenia i wie jak można je spożytkować, aby stać się bogiem, wtedy resztę ludzkości trzyma w ryzach.

Nasuwa się Wam kolejne pytanie : Na początku, dlaczego Stworzyciel zabronił człowiekowi wiedzieć? Ważne było, aby ludzie zaczęli istnieć bez tego zakazu, ale za to z zaufaniem i możliwością wyboru.

I nie chodziło o to, że “Nie będziecie wiedzieć”, w uproszczeniu chodziło o “W porządku, oto pierwszy przykład wyboru, ja twierdzę, – e nic możesz go mieć, teraz za to możesz wybrać: albo będziesz mi posłuszny, albo nie”. To prawda, lecz zrozumieć trzeba też, że kiedy jesteście posłuszni, to jest to ćwiczenie, po którym nie musicie już dłużej być posłuszni.

Posłuszeństwo nie wyklucza wolnej woli, a raczej działa na jej korzyść, ponieważ nie przywiązujecie do posłuszeństwa takiej wagi.To właśnie jest wielka prawda.

Obserwuje analizuję że niektórzy ludzie dźwigają na barkach większe ciężary niż inni, więcej cierpią. W waszym świecie ma zastosowanie wszystko, o czym właśnie wspomniałam powyżej.

Są ludzie, którzy z powodu takiego, a nie innego stanu świadomości czy technologii obecnego świata, sprowadzają na siebie wielkie nieszczęścia.

Nikt w tym okresie Waszego istnienia nie wybiera sobie cierpienia: cierpienie przynoszą ze sobą złe myśli tych, którzy mają władzę nad innymi.

Istnieje jedynie niewielka mniejszość, która wybiera cierpienie, aby uczyć innych. Trzeba Wam wiedzieć także iż każda dusza jest wszystkowiedząca i istnieją różne ścieżki, którymi dusza może podążać.

Kiedy przybywają na Ziemię, dusze obierają sobie mapę, ograniczają siebie w swoich wyborach, ale przynoszą ze sobą ową mapę, aby mogli dokonać wyboru co do tego, czy chcą podążać drogą, którą wyznacza im mapa, czy też nie. Następuje tzw impuls pobudzenie po prostu pobudzane są Wasze umysły, ale nie narzuca się Wam niczego. Raczej sonduje się Was , inspiruje Wasz umysł, abyście podążali jednym z tych kierunków, jakie kiedyś wybraliście.

Jeśli wybierzecie kierunek, a potem rozmyślnie podążycie w stronę przeciwną, nie ma interwencji i ingerencji

Wasza prywatność nie zostaje naruszona dla Waszych wyborów. Wiedza o tym pozostaje zakryta przed Wami póki danego czynu nie dokonacie.

4836 wyświetleń46 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

46 ความคิดเห็น


Skoro dusza jest wszechwiedzącą a wszystko już było to po co te doświadczenia? Właśnie takie pytanie mnie nurtuje od wielu


ถูกใจ

Żaneta Rymaszewska
Żaneta Rymaszewska
10 มิ.ย. 2564

Czytam i tak sobie myśle jak ja mało wiem, jak mało widziałam i jak bardzo się cieszę, ze mogę chociaż poczytać o czymś co jeszcze nawet daleko w moim zasięgu pola widzenia nie jest i wcale nie powiedziane ze kiedykolwiek będzie… niezależnie od tego bardzo interesująca dyskusja i wymiana poglądów. Naprawdę podziwiam :)

ถูกใจ
Anna Sawicka
Anna Sawicka
10 มิ.ย. 2564
ตอบกลับไปที่

Nie da się nie zauważyć emocji w waszej dyskusji ale jaka dyskusja nie podsiada emocji? Często czytam czyjeś wypowiedzi pod wieloma tekstami i muszę przyznać, że macie klasę! Mimo wszystko! Szacunek! To jest też dobry sposób na ćwiczenie tej cierpliwości, pokory ale i odwagi. Pozdrawiam 😉

ถูกใจ

Jacek Goławski
Jacek Goławski
04 มิ.ย. 2564

"wiele z dusz, które tu żyją, kiedy umrą, zostaną schwytane w pułapkę atmosfery tej planety i będą musiały rodzić się wciąż od nowa w tym samym świecie, i będzie im się zdawało, że podążają donikąd" - a przecież już miało nie być tej pułapki na dusze??? Tak ostatnio było powiedziane... To w końcu jak jest???

ถูกใจ
Jacek Goławski
Jacek Goławski
04 มิ.ย. 2564
ตอบกลับไปที่

Rozumiem. Dziękuję 😊

ถูกใจ

Man Hent
Man Hent
03 มิ.ย. 2564

Subtelne manipulacje nic więcej. Ziemia to matrix, generator energii, akumulator do konwertowania energii złapanych cząstek absolutu do przeróżnych pasm którymi karmią się i wykorzystują jako budulec istoty, byty budujące swoje światy o niższych poizomach wibracji. Ten poziom pseudo wyższych ras mi jest dobrze znany a w istocie to nic innego jak cząstki absolutu subtelnie manipulowane i oni serio wierzą że są jakimiś obcymi wyższymi rasami, plejadanami czy innymi a w rzeczywistości to są niefizyczne projekty do urabiania świadomości aby zapętlić je w wieczne misje napędzania matrixa nic więcej. Każda świadomość, każdy człowiek ma w sobie warstwy takich pseudo wyższych ras. Sam się na to przez pewien czas nabierałem, mam żywe wspomnienia i doświadczenia nieskończenie bardziej realne niż te ziemskie związane…

ถูกใจ
Man Hent
Man Hent
18 ก.พ. 2565
ตอบกลับไปที่

Super. Pamiętaj by bezwzględnie ufać tylko własnej czystej świadomości. Nie zawsze to co z umysłu jest dla nas dobre. Nie zawsze to co pozornie przyjemne jest dobre. Ale twoja własna czysta świadomość nigdy Cię nie oszuka. I to z niej kreujesz. Poprzez samo skupienie jej na tym co chcesz kreować. Czasem warto też zanegować to co wydaje się nam najbardziej oczywiste co byśmy nigdy nie podejrzewali że może być zniekształcone. Np. cechy z jakich jesteś najbardziej w sobie dumna. Posprawdzaj czy gdzieś nie ma mechanizmu kija i marchewki lub coś co o sobie wiesz jako oczywiste i pozytywne czy czasem nie jest przyczyną wielu cierpień bo może cię ta cecha wręcz więzić przez to że nie pokazuje twojej prawdziwej natury.…


ถูกใจ

Anna Sawicka
Anna Sawicka
01 มิ.ย. 2564

Czy człowiek, który przyszedł już na ziemię ze swoją Mapą, może ja zmienić? W sensie, jeśli ktoś, ma za zadanie stanąć przed wyzwaniem, po którym jest pewien, że nie podoła, że to może, zniweczyć dotychczasową pracę w rozwoju osobistym. To czy, jest w stanie, żyjąc już, wpłynąć na to, pomimo, że nie jest to w materialnym świecie od niego zależne?

ถูกใจ
Anna Sawicka
Anna Sawicka
03 มิ.ย. 2564
ตอบกลับไปที่

Cudownie! 💖

ถูกใจ
bottom of page